-10% Warm Audio WA-1B 光學壓縮器 Compressor

*

 

 

 

 

 

■ Warm Audio WA-1B 光學壓縮器 Compressor


Warm Audio 宣布推出 WA-1B 光學壓縮器。這是一款全電子管、使用全平衡變壓器的光學壓縮器,準確地再現了有史以來最傳奇的壓縮風格之一。 WA-1B 在提供充滿音樂性的壓縮風格的同時,也增加了速度和控制功能,在需要模擬溫暖的高動態音源上表現出色。 WA-1B 採用手工接線,真實再現了著名電路的聲音,使用優質元件實現了超快、超精確的操作,同時又不失原版的真實音質。


Warm Audio WA-1B 光學壓縮器 Compressor

  • 關注人數: 1340
  • 型號: Warm Audio WA-1B 光學壓縮器 Compressor
  • 庫存狀態: 有現貨
  • NT 48,000
  • NT 43,200